Causal

Give enough ignorance, then gift will even turn into curse

Give enough smugness, then affection will even turn into hatred

Give enough stupidity, then care will even turn into critics

Give enough blame, then positivity will even turn into negativity

Give enough anger, then spirit will even turn into void

Give enough arrogance, then pride will even turn into shame

Give enough vain, then confidence will even turn into narcism

Give enough lie, then trust will even turn into suspicion

Give enough fuss, then efficiency will even turn into deficiency

Give enough rant, then compliments will even turn into gossips

Adrian Siaril
Adrian Siaril

The boss

Articles: 588

2 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  1. Czytanie wiadomości e-mail innych osób na komputerze bez znajomości hasła jest bardzo trudne. Ale mimo że Gmail ma wysokie zabezpieczenia, ludzie wiedzą, jak potajemnie włamać się do konta Gmail. Udostępnimy kilka artykułów na temat łamania Gmaila, tajnego hakowania dowolnego konta Gmail, nie znając ani słowa.